Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng,Viện Quản lý Xây dựng Quyết định tổ chức Lịch khai giảng lớp học nghiệp vụ đấu thầu, chương trình các khoá như sau:

Khóa học

Học phí/hv

Thời gian khai giảng

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẦU THẦU

1.300.000

Đợt 1: 15/04/2017
Đợt 2: 13/04/2017
Đợt 3: 14/05/2017
Đợt 4: 25/05/2017

*Học phí có thể thay đổi theo nội dung và yêu cầu về thời gian học của học viên

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG:
Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành.

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
– Chuyên đề này giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng, bao gồm:
– Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.
– Chức năng của bên mời thầu, công nghệ bảo mật
– Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu, đăng thông báo mời thầu & cho phép tải Hồ sơ mời thầu
– Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:
– Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu
– Đăng tải thông báo mời thầu
– Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Quy trình
– Chuyên đề này giới thiệu các nội dung bao gồm:
– Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
– Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu
– Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu
Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Cty trước ngày khai giảng ( Nộp 02 ảnh 3×4, CMND phô tô, học phí nộp tại lớp học, kinh phí ăn, ở, đi lại học viên tự túc).

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 0914 938 368
Căn cứ pháp luật
– Văn bản số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12/9/2012 về việc triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng.
– Thông tư số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Hà nội ngày 8 tháng 9 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp , đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
– Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham gia thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.
– Danh sách Công ty được đăng tải trên Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn Cục quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch và Đầu tư
CHIA SẺ