Nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng từ hạng 3 lên hạng 2, từ hạng 2 lên hạng 1. Thủ tục hướng dẫn và quy trình hồ sơ nhanh chóng. Dịch vụ nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng trọn gói, đảm bảo tại Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.

Việc nâng hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là việc được các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực rất quan tâm. Để được nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng các doanh nghiệp cần có các lưu ý sau:

nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng

 1. Điều kiện để được nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng:

a. Nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng từ hạng 3 lên hạng 2:

– Có đăng ký kinh doanh theo quy định.
– Doanh nghiệp, công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 đã được cấp trước đây.
– Phải có hợp đồng kinh tế kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành (Thời gian hợp đồng được xét chứng chỉ phải sau thời điểm cấp chứng chỉ hạng 3).
– Nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng + chủ nhiệm, chủ trì + giám đốc QLDA, giám sát viên) phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng (phân hạng từ hạng 2 trở lên) phù hợp với lĩnh vực muốn xin cấp.
– Phái có cán bộ chuyên môn phù hợp + danh sách công nhân kỹ thuật đối với lĩnh vực thi công.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 do sở xây dựng cấp.

b. Nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng từ hạng 2 lên hạng 1:

– Có chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 do Sở xây dựng cấp.
– Phải có hợp đồng kinh tế kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành + quyết định phê duyệt dự án chứng minh quy mô cấp công trình. (Thời gian hợp đồng được xét năng lực hạng 1 sau thời điểm cấp chứng chỉ hạng 2 hoặc hợp đồng trước tháng 03.2016).
– Nhân sự chủ chốt công ty phải có chứng chỉ hành nghề phân hạng 1 phù hợp với lĩnh vực hạng 1 xin cấp. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia phải có chuyên môn phù hợp. Đối với lĩnh vực thi công cần có thêm chứng chỉ nghề công nhân tham gia thi công.
Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 do Cục quản lý hoạt động xây dựng bộ xây dựng cấp.

2. Hồ sơ nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng:

– 01 bản công chứng bản đăng ký kinh doanh của công ty.
– 01 bản công chứng chứng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp.
– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu 04 nghị định 15.2021.
– 01 bản công chứng hợp đồng lao động của các nhân sự trong công ty.
– 01 bản công chứng hợp đồng kinh tế + biên bản nghiệm thu + quyết định phê duyệt dự án.
Hồ sơ nâng hạng xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 2 doanh nghiệp gửi hồ sơ tại bộ phận 1 cửa sở xây dựng. Hồ sơ nâng hạng xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc trực tuyến tại cục quản lý hoạt động xây dựng.

Hướng dẫn xin nâng hạng chứng chỉ năng lực xây dựng Liên hệ qua số Hotline – 0902.951.568 hoặc địa chỉ mail: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất.

CHIA SẺ