HỆ THỐNG TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 1. Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 2. Trung tâm tư vấn giám sát các công trình xây dựng.
 3. Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 4. Trung tâm tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công.
 5. Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ thông tin.
 6. Trung tâm lữ hành quốc tế.
 7. Trung tâm làm sạch môi trường.

HIỆN NAY TRUNG TÂM MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG:

 1. Chứng chỉ tư vấn giám sát
 2. Chứng chỉ an toàn lao động
 3. Chứng chỉ đấu thầu
 4. Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
 5. Chứng chỉ thiết kế xây dựng
 6. Chứng chỉ kỹ sư định giá
 7. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Mọi thông tin về lịch khai giảng các khóa học Học viên vui lòng liên hệ

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIỆN BAO GỒM:

 1. Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ thuộc mọi thành phần kinh tế.
 2. Tư vấn quản lý dự án, lập thẩm định, đấu thầu và quy hoạch.
 3. Tư vấn du học nước ngoài: Anh, Australia, Mỹ , Thuỵ Sỹ, Trung Quốc…v.v.
 4. Hợp tác đào tạo với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước.
 5. Thiết kế các chương trình đào tạo theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
 6. Thiết kế thi công, giám sát các công trình.
 7. Nghiên cứu các vấn đề về xây dựng…