VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG thường xuyên tổ chức khóa học cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội. Nội dung chương trình khóa học đã được Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 586/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 18/4/2007.

Mục đích khóa học chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội:

 • Căn cứ điều 52 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về điều kiện, năng lực của chỉ huy trưởng công trình
 • Căn cứ nghị định 59/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
 • Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng.
 • Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.
 • Giúp người học thực hiện hoài bảo làm chỉ huy trưởng công trường trong tương lai.
 • Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Khóa học cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội uy tín 100%

Đối tượng tham gia lớp học chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội:

 • Chỉ huy trưởng công trình xây dựng, đội trưởng xây dựng, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các tổng công ty, các công ty nhà nước, các công ty cổ phần, các công ty mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
 • Các kỹ sư xây dựng làm việc cho các nhà thầu thi công.
 • Các kỹ sư làm việc tại phòng kỹ thuật, phòng quản lý thi công của các công ty xây dựng.Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu,..

Nội dung của khóa học cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội:

I. Hành lang pháp lý và một số vấn đề về tổ chức quản lý trên công trình/công trường
Công trình/công trường xây dựng là gì:

 • Yêu cầu chung đối với công trình/công trường?
 • Điều kiện để mở công trình/công trường?
 • Các hình thức tổ chức công trình/công trường?Kết thúc công trình/công trường?
 • Yêu cầu đối với chỉ huy trưởng công trình/công trường?
 • Chức năng và nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trình/công trường?

Nghiệp vụ tổ chức và quản lý sản xuất trên công trình/công trường (tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và môi trường)

1. Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình Lập, phê duyệt tiến độ của dự án; Quản lý tiến độ dự án; Các quy định về quản lý chất lượng công trình XD; Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

2. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Nghiệm thu và lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

 • Công tác nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng
 • Nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình
 • Quản lý chất lượng thi công và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng
 • Nghiệm thu vật liệu và thiết bị lắp đặt
 • Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công)Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (hồ sơ hoàn công)

4. Tổ chức thi công trên công trình/công trường

 • Các hình thức bố trí mặt bằng thi công (bố trí kho, điện nước) – 5STổ chức quản lý vật tư, thiết bị trên công trường
 • Quản lý năng suất lao động – Quản lý và điều phối nhân lực

Địa điểm tổ chức lớp học chỉ huy trưởng tại Hà Nội:

Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong

Số 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Học phí:1.000.000 VNĐ/khóa học/học viên (Ko phát sinh – Đã bao gồm thuế VAT)

Thời gian khai giảng:

Khóa học đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình được tổ chức khai giảng thường xuyên hàng tháng vào ngày 16 & ngày 25. Tùy từng tháng mà sẽ có lịch thay đổi.

Các cá nhân muốn biết chi tiết lịch khai giảng gần nhất xin liên hệ Hotline: 0914.938.368

Để đăng ký khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình tại Viện Quản Lý Xây Dựng, chúng tôi đã đơn giản hóa mọi thủ tục cho học viên, chỉ cần 1 ảnh 3×4 & Chứng Minh Thư bản photo là bạn có thể theo học ngay,

Chứng Chỉ: Kết thúc khóa học chỉ chỉ huy trưởng công trình tại Hà Nội, học viên đáp ứng đủ kiến thức chuyên môn Viện Quản Lý Xây Dựng đề ra sẽ được cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình theo quy định có giá trị toàn quốc.

Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

CHIA SẺ