Chứng chỉ giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi, đê điều hạng 1, hạng 2, hạng 3 Tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc. 

Thi sát hạch cấp chứng chỉ giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – thủy lợi:

Trong gói thầu về lĩnh vực NN&PTNT (thủy lợi, đê điều) ngoài chứng chỉ hành nghề thiết kế thì chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là điều kiện bắt buộc đối với cán bộ giữ chức danh chỉ huy trưởng, giám sát trưởng, giám sát viên tham gia trực tiếp. Những thông tin dưới đây mà Viện Quản Lý Xây Dựng chúng tôi mang lại sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại chứng chỉ này.

Theo quy định mới hiện hành (Nghị định 15/2021) cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn, công trình thủy lợi phải thi sát hạch theo quy định. Đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hạng 1, hạng 2, hạng 3 căn cứ theo số năm kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Để tiết kiệm thời gian của các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình thủy lợi hạng 1, hạng 2, hạng 3 trên toàn quốc. Liên hệ Hotline 0902.951.568 để được tư vấn.

Phân hạng / phân cấp đối với chứng chỉ giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Chứng chỉ giám sát công trình công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng 1:

– Chứng chỉ được cấp cho những người có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành thủy lợi, thủy điện, kỹ thuật xây dựng công trình (dân dụng, giao thông) kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT từ 07 năm trở lên;

– Đã làm chỉ huy trưởng hoặc giám sát trưởng của ít nhất 1 công trình NN&PTNT (thủy lợi, đê điều) hạng I hoặc 2 công trình hạng II.

– Có chứng chỉ hành nghề hạng II hoặc chứng chỉ cũ chưa phân hạng do Sở cấp trước đây (còn hạn hoặc hết hạn).

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT hạng I.

Chứng chỉ giám sát công trình công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng 2:

– Chứng chỉ cấp cho những người có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành phù hợp (thủy lợi, thủy điện, kỹ thuật xây dựng, DD&CN, giao thông, cấp thoát nước) có kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT từ 05 năm trở lên;

– Đã từng giữ chức danh chỉ huy trưởng, giám sát trưởng của ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III lĩnh vực thủy lợi, đê điều.

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT hạng II.

Chứng chỉ giám sát công trình công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hạng 3:

– Chứng chỉ cấp cho những người có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên, có kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 02 năm trở lên đối với trình độ đại học; và từ 03 năm trở lên đối với trình độ cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.

– Đã tham gia giám sát thi công công trình thủy lợi, đê điều của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình NN&PTNT.

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT hạng III.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn – thủy lợi:

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT bao gồm những tài liệu, giấy tờ sau đây:

– Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát NN&PTNT (theo mẫu) kèm theo 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4×6 cm.

– File scan chứa ảnh màu chụp từ bản chính của bằng cấp; chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi các cơ sở đào tạo hợp pháp.

– File scan chứa ảnh màu chụp từ bản chính của bản kê khai kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực NN&PTNT; có xác nhận địa chỉ làm việc của đơn vị, cơ quan; tổ chức quản lý trực tiếp hoặc thành viên của một tổ chức xã hội nghề nghiệp; (nếu như cá nhân đó là hội viên của một tổ chức xã hội nghề nghiệp).

– File scan chứa ảnh màu chụp từ bản chính của những hợp đồng trong lĩnh vực thi công, giám sát NN&PTNT; mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện những công việc có liên quan; hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức cho cá nhân đó liên quan đến nội dung kê khai xin cấp chứng chỉ theo thứ hạng.

Tham khảo: hướng dẫn cấp chứng chỉ thiết kế công trình NN&PTNT

Trình tự thủ tục sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:

– Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ như trên. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền (bộ xây dựng cấp hạng 1, Sở xây dựng và các hội nghề nghiệp cấp chứng chỉ hạng 2,3).

– Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn. Bộ phận sát hạch cấp chứng chỉ sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem xét sự đầy đủ. Cũng như tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận được trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Thì bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm; thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; 01 lần về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

– Việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT, công trình thủy lợi sẽ được tiến hành theo tổ chức. Theo khu vực hoặc theo địa phương. Thời gian tổ chức thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng tháng. Nếu như Hội đồng xét duyệt quyết định để phù hợp; với nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Trước thời gian tổ chức thi sát hạch 05 ngày. Hội đồng xét duyệt cấp CCHNXD thông báo bằng văn bản; đồng thời đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cùng mã số dự sát hạch của các cá nhân.

Đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:

– Việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT, chứng chỉ giám sát công trình thủy lợi sẽ được thực hiện theo hình thức là thi trắc nghiệm.

– Đề thi sát hạch gồm có 15 câu về kiến thức chuyên môn và 10 câu về kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực mà cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát NN&PTNT, thủy lợi. Những câu hỏi này được lấy từ bộ câu hỏi trắc nghiệm một cách ngẫu nhiên. Thời gian thi trắc nghiệm tối đa là 30 phút.

– Điểm tối đa của mỗi đề thi là 100 điểm, bao gồm 60 điểm cho phần kiến thức chuyên môn, 40 điểm cho phần kiến thức pháp luật. Kết quả thi sát hạch phải trên 80 điểm thì mới đạt yêu cầu xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

– Trong trường hợp học viên được miễn thi sát hạch về kiến thức chuyên môn thì cá nhân đó phải đạt tối thiểu 32 điểm về kiến thức pháp luật.

MỌI THẮC MẮC V/V CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG Liên hệ qua số Hotline – 0902.951.568 hoặc địa chỉ mail: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được hỗ trợ cụ thể cho từng thứ hạng.

CHIA SẺ