Chứng chỉ thiết kế công trình NN&PTNT – Hướng dẫn ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình thủy lợi hạng 1, hạng 2, hạng 3 trên toàn quốc. Thủ tục hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. 

Thi sát hạch cấp chứng chỉ thiết kế công trình NN&PTNT:

Ngày nay việc sở hữu chứng chỉ hành nghề thiết kế NN&PTNT là việc vô cùng quan trọng đối với những người giữ chức vụ chủ nhiêm, chủ trì hoạt động trong ngành lĩnh vực NN&PTNT. Vậy xin chứng chỉ thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế NN&PTNT ở đâu? Hãy liên hệ với Viện Quản Lý Xây Dựng để biết thêm thông tin chi tiết:

Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:

 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế NN&PTNT hạng 1: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi – đê điều) của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế NN&PTNT hạng 2: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi – đê điều) của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên. Hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế NN&PTNT hạng 3: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi – đê điều) của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

chứng chỉ thiết kế công trình nn&ptnt

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình NN&PTNT (thủy lợi, đê điều):

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế NN&PTNT theo mẫu kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.
 • File scan ảnh màu từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
 • File scan chứa ảnh màu từ bản chính của bản khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 nghị định 100/2018.
 • File chứa ảnh màu scan từ bản chính của các hợp đồng kinh tế xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
 • File ảnh màu scan từ bản chính của chứng chỉ hành nghề cũ (còn hạn hoặc hết hạn) phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phạm vi hoạt động chứng chỉ thiết kế công trình NN&PTNT:

 • Hạng 1: Được làm chủ nhiệm thiết kế công trình NN&PTNT, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình NN&PTNT cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng 2: Được làm chủ nhiệm thiết kế công trình NN&PTNT, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình NN&PTNT từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
 • Hạng 3: Được làm chủ nhiệm thiết kế công trình NN&PTNT, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình NN&PTNT cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm:

 • Cục Quản lý hoạt động xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng NN&PTNT hạng 1.
 • Sở Xây dựng, hội tổ chức nghề nghiệp cấp chứng chỉ hành nghề NN&PTNT (thủy lợi – đê điều) hạng 2, hạng 3.
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp và được hoạt động trên toàn quốc.

Để đăng kí hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ thiết kế công trình NN&PTNT, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện quản lý xây dựng
Số 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0965.079.801/0902.951.568

CHIA SẺ