Doanh nghiệp bạn đang cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 để tham gia đấu thầu hoặc nghiệm thu thanh quyết toán công trình. Bạn muốn biết điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 như thế nào? Bạn chưa nắm rõ các điều kiện và thủ tục?

Viện Quản Lý Xây Dựng xin trả lời hướng dẫn như sau: 

Chính phủ ban hành nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định trong điều 57: Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng sau bắt buộc phải xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

  • Tổ chức thi công xây dựng.
  • Tổ chức giám sát thi công xây dựng.
  • Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.
  • Tổ chức lập quy hoạch xây dựng.
  • Tổ chức khảo sát xây dựng.điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 như sau:

1. Điều kiện chung cấp chứng chỉ năng lực hạng 2:

– Phải có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
– Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề: thi công, thiết kế, giám sát, khảo sát phù hợp đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2.
– Phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng của ít nhất 1 công trình hạng 2 hoặc 2 công trình hạng 3 của lĩnh vực muốn xin cấp.

2. Điều kiện riêng cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2:

a. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tổ chức khảo sát xây dựng hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 dự án từ nhóm B hoặc 2 dự án từ nhóm C hoặc 3 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp 2 hoặc 2 công trình từ cấp 3 trở lên cùng loại hình khảo sát.

b. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tổ chức lập quy hoạch xây dựng hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
– Đã thực hiện lập ít nhất 1 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

c. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp 2 trở lên hoặc 2 công trình từ cấp 3 trở lên cùng loại.

d. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng 2 trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên phù hợp với công việc đảm nhận.
– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

e. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng từ hạng 2 trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
– Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 1 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề.
– Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.
– Doanh nghiệp, tổ chức đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 1 công trình từ cấp 2 trở lên hoặc 2 công trình từ cấp 3 trở lên cùng loại.

e. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát thi công xây dựng:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng 2 trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 1 công trình từ cấp 2 hoặc 2 công trình từ cấp 3 trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Trên đây là toàn bộ các điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hạng 2 theo nghị định 100/2018 mới nhất.

Nếu doanh nghiệp chưa nắm rõ về thủ tục, hồ sơ hướng dẫn. Bạn có thể sử dụng dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 tại Viện quản lý xây dựng.

>>>>>> Xem ngay dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín nhất, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Quý khách hàng có nhu cầu đề nghị tư vấn, hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng hạng 2 liên hệ qua số Hotline 0902.951.568. Email: vienquanlyxaydungvn@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt nhất.

CHIA SẺ