Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án hạng 1,2,3 của công ty, tổ chức trên toàn quốc. Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án nhanh chóng, chi phí thấp, hợp đồng trọn gói. Liên hệ Hotline 0902.951.568

Chứng chỉ năng lực quản lý dự án của đơn vị tư vấn là gì?

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ xây dựng, sở xây dựng cấp cho các tổ chức doanh nghiệp xây dựng hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự án. Các tổ chức quản lý dự án muốn thực hiện hoạt động tư vấn quản lý dự án trong xây dựng đòi hỏi phải chứng minh được năng lực của mình đáp ứng điều kiện để thực hiện.

Chứng chỉ năng lực quản lý dự án có vai trò như thế nào đối với tổ chức, doanh nghiệp xây dựng?

– Là một trong những điều kiện để được tham gia dự thầu.
– Là điều kiện cần và đủ để hoàn tất thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
– Là điều kiện bắt buộc để tham gia hoạt động xây dựng theo nghị định 100/2018.

Hiểu được những khó khăn từ phía các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án. Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1,2,3 trên toàn quốc. Liên hệ 0902.951.568

chứng chỉ năng lực quản lý dự án
Mẫu chứng chỉ năng lực quản lý dự án

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1,2,3: 

1. Chứng chỉ năng lực quản lý dự án hạng 1:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng 1 phù hợp với công việc đảm nhận.
– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

2. Chứng chỉ năng lực quản lý dự án hạng 2:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng 2 trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên phù hợp với công việc đảm nhận.
– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 1 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 2 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

3. Chứng chỉ năng lực quản lý dự án hạng 3:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng 3 trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng 3 trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;
– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

  • Lưu ý: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức, doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề: giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Viện quản lý xây dựng nhận tư vấn, kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1,2,3 của Bộ xây dựng và các Sở xây dựng. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tư vấn 24/7

Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0902.951.568 – 0965.079.801
Liên hệ: vienquanlyxaydungvn@gmail.com

CHIA SẺ