Dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật (Thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án) hạng 1, hạng 2, hạng 3 của công ty, doanh nghiệp, tổ chức và nhà thầu trên toàn quốc. Thủ tục nhanh, hợp đồng đảm bảo, cam kết thứ hạng lĩnh vực xin cấp.

Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật của đơn vị tư vấn là gì?

Chứng chỉ năng lực của tổ chức hạ tầng kỹ thuật là bản đánh giá vắn tắt của Bộ xây dựng, sở xây dựng cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án HTKT đòi hỏi phải chứng minh được năng lực của mình đáp ứng điều kiện để thực hiện.

Chứng chỉ năng lực HTKT có vai trò như thế nào đối với tổ chức, doanh nghiệp xây dựng?

– Là một trong những điều kiện để được tham gia dự thầu gói thầu HTKT.

– Là điều kiện cần và đủ để nghiệm thu, thanh quyết toán công trình HTKT.

– Là điều kiện bắt buộc phả có để doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Hiểu được những khó khăn từ phía các công ty, tổ chức trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực HTKT. Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật hạng 1,2,3 trên toàn quốc. Liên hệ 0902.951.568

chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực HTKT của doanh nghiệp:

1. Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật hạng 1:

– Có ít nhất 1 hợp đồng hạng 1 hoặc 2 hợp đồng hạng 2 lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành. Hợp đồng thực hiện phải ký trước thời điểm tháng 5.2016. (Nếu xin lĩnh vực thiết kế: phải có 2 hợp đông thiết kế kèm biên bản nghiệm thu (BBNT) hoàn thành. Áp dụng tương tự với lĩnh vực thi công, giám sát và QLDA cũng phải có hợp đồng kinh tế kèm BBNT).
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì, chỉ huy trưởng, giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề hạng 1 phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân tham gia thực hiện lĩnh vực HTKT có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Danh sách công nhân kỹ thuật có chứng chỉ nghề, sơ cấp nghề và bản kê khai kinh nghiệm máy móc đối với tổ chức thi công.
– Có đăng ký thành lập doanh nghiêp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức.

2. Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật hạng 2:

– Có ít nhất 1 hợp đồng hạng 2 hoặc 2 hợp đồng hạng 3 lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành.
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì, chỉ huy trưởng, giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề hạng 2 phù hợp với loại công trình HTKT đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân tham gia thực hiện lĩnh vực HTKT có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Danh sách công nhân kỹ thuật và bản kê khai kinh nghiệm máy móc đối với tổ chức thi công.
– Có đăng ký thành lập doanh nghiêp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức.

3. Chứng chỉ năng lực hạ tầng kỹ thuật hạng 3:

Đối với tổ chức xin năng lực tư vấn HTKT hạng 3 không yêu cầu hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc chỉ yêu cầu về:
– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì, chỉ huy trưởng, giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề hạng 3 phù hợp với loại công trình hạ tầng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Cá nhân tham gia thực hiện lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (HTKT) có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Danh sách công nhân kỹ thuật có bằng cấp chuyên môn và bản kê khai kinh nghiệm máy móc đối với tổ chức thi công.
– Có đăng ký thành lập doanh nghiêp, hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức.

Lưu ý: Một tổ chức công ty có thể xin một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động xây dựng khác nhau. Chứng chỉ năng lưc hoạt động xây dựng có giá trị 10 năm tính từ ngày cấp. Sở xây dựng cấp chứng chỉ hạng 2,3 . Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 1

Viện quản lý xây dựng nhận tư vấn, kê khai hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực HTKT hạng 1,2,3 của Bộ xây dựng và các Sở xây dựng. Thủ tục nhanh gọn, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tư vấn 24/7

Chi tiết liên hệ để được hướng dẫn:

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0902.951.568 – 0965.079.801
Liên hệ: vienquanlyxaydungvn@gmail.com

CHIA SẺ