Danh sách các khoá học tại Viện Quản lý Xây dựng

Viện Quản lý Xây dựng với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Các trường Đại học danh tiếng…. Quyết định tổ chức các khóa học sau:

 1. Khoá học tư vấn giám sát
 2. Khoá học chỉ huy trưởng công trình
 3. Khoá học đấu thầu
 4. Khoá học Quản lý dự án
 5. Khoá học An toàn lao động
 6. Khóa học kỹ sư định giá
 7. Khóa học nghiệm thu hoàn công thanh quyết toán công trình
 8. Khóa học lập dự toán xây dựng
 9. Khoá học Phòng cháy chữa cháy
 10. Khoá học Chỉ huy trưởng
 11. Khoá học thí nghiệm viên và quản lý phòng thí nghiệm
 12. Khoá học Kế toán trưởng
 13. ……

CÁC CHỨNG CHỈ VIỆN THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ CẤP

 1. Chứng chỉ đấu thầu
 2. Chứng chỉ quản lý dự án
 3. Chứng chỉ an toàn lao động
 4. Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy
 5. Chứng chỉ chỉ huy trưởng
 6. Chứng chỉ tư vấn giám sát
 7. Chứng chỉ thí nghiệm viên
 8. Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm
 9. Chứng chỉ văn thư lưu trữ
 10. Chứng chỉ kế toán trưởng
 11. Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân.
 12. Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Mọi thông tin về lịch khai giảng các khóa học Học viên vui lòng liên hệ