Công trình cấp 4 có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không? Nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực xây dựng hoặc các doanh nghiệp chưa có chứng chỉ năng lực xây dựng thắc mắc về vấn đề này.

công trình cấp 4 có cần chứng chỉ năng lực

Viện quản lý xây dựng xin hướng dẫn như sau?

Theo quy định tại nghị định 100/2018/NĐ-CP mới nhất. Tất cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng. Nhưng riêng đối với công trình cấp 4 không bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Chỉ yêu cầu các doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định.

Các lĩnh vực yêu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng chỉ áp dụng đối với các công trình từ hạng 1,2,3. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc chưa xin cấp chứng chỉ có thể hoàn thiện hồ sơ để xin cấp ít nhất 1 lĩnh vực năng lực hoạt động xây dựng chính.

Viện quản lý xây dựng nhận dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2,3 tại sở xây dựng cho các doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp xin cấp lần đầu. Cam kết tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Hồ sơ và thủ tục nhanh chóng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0902.951.568 – 0965.079.801
Liên hệ: vienquanlyxaydungvn@gmail.com

CHIA SẺ