Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu lắp đặt thiết bị công trình. Chứng chỉ năng lực nhà thầu điện, cơ điện trên toàn quốc. Thủ tục nhanh chóng, hỗ trợ nhanh hạng 1,2,3 tại Bộ xây dựng và sở xây dựng.

1. Quy định cấp chứng chỉ năng lực lắp đặt thiết bị công trình:

Theo quy định tại khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và điều 57 nghị định 100/2018/NĐ-CP các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực: thi công lắp đặt thiết bị công trình, giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện: điện dân dụng – công nghiệp , cơ điện, hệ thống điều hòa không khí thông gió, các thiết bị công nghệ, thang máy, …), Bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo lĩnh vực và thứ hạng của công trình tham gia.

chứng chỉ năng lực lắp đặt thiết bị công trình

2. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực lắp đặt thiết bị công trình:

Theo đó, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau đây để được cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu lắp đặt thiết bị công trình:

– Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có chứng chỉ giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình có phân hạng phù hợp với lĩnh vực muốn cấp.

– Phải có hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu lĩnh vực thi công, giám sát lắp đặt thiết bị công trình phù hợp với lĩnh vực cấp. (Áp dụng đối với xin lĩnh vực hạng 1 và 2. Đối với hạng 3 không yêu cầu hợp đồng kinh tế)

Bạn lưu ý, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 10 năm. Bộ xây dựng cấp hạng 1, sở xây dựng cấp hạng 2,3.

Tham khảo: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu nhanh nhất

CHIA SẺ