Tại điều 51 nghị định Số: 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định cụ thể Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2015 quy định:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng đối với từng hạng như sau:

Hạng I: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II;

Hạng II: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III;

Hạng III: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV.

Phạm vi hoạt động:

Hạng I: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp;

Hạng II: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống;

Hạng III: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II, cấp III.

Viện Quản lý Xây dựng chuyên tổ chức các khoá đào tạo chứng chỉ an toàn lao động uy tín – chi phí thấp nhất tại Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc.

Tư vấn giám sát xây dựng cần những kỹ năng gì?

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo nghị định 59

CHIA SẺ