Danh sách các khoá học tại Viện Quản lý Xây dựng

Viện Quản lý Xây dựng với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sỹ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Các trường Đại học danh tiếng…. Quyết định tổ chức các khóa học sau:

 1. Khoá học tư vấn giám sát
 2. Khoá học chỉ huy trưởng công trình
 3. Khoá học đấu thầu
 4. Khoá học Quản lý dự án
 5. Khoá học An toàn lao động
 6. Khoá học Phòng cháy chữa cháy
 7. Khoá học Vận hành xe nâng
 8. Khoá học Chỉ huy trưởng
 9. Khoá học Quản lý phòng thí nghiệm
 10. Khoá học Văn thư lưu trữ
 11. Khoá học Kế toán trưởng
 12. Khoá học Vận hành xe nâng
 13. ……

CÁC CHỨNG CHỈ VIỆN THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ CẤP

 1. Chứng chỉ đấu thầu
 2. Chứng chỉ quản lý dự án
 3. Chứng chỉ an toàn lao động
 4. Chứng chỉ sơ cấp nghề
 5. Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy
 6. Chứng chỉ lái xe nâng
 7. Chứng chỉ chỉ huy trưởng
 8. Chứng chỉ tư vấn giám sát
 9. Chứng chỉ thí nghiệm viên
 10. Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm
 11. Chứng chỉ văn thư lưu trữ
 12. Chứng chỉ kế toán trưởng
 13. Chứng chỉ vận hành xe nâng
 14. ……

Mọi thông tin về lịch khai giảng các khóa học Học viên vui lòng liên hệ