Lịch khai giảng đào tạo, cấp chứng chỉ và nâng bậc thợ năm 2017

Viện Đào tạo và Quản lý Xây dựng thông báo lịch khai giảng đào tạo, cấp chứng chỉ và nâng bậc thợ năm 2017 cụ thể như sau:

0
45

Căn cứ nhu cầu  của các Công ty, xí nghiệp, cá nhân về việc đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, xác định, nâng bậc thợ nhằm nâng cao tay nghề, xác định bậc thợ cho công nhân hàng năm.

Viện Đào tạo và Quản lý Xây dựng thông báo lịch khai giảng đào tạo, cấp chứng chỉ và nâng bậc thợ năm 2017 cụ thể như sau:

  1. Ngành nghề Đào tạo
STT Nghề đào tạo Thời gian đào tạo trong năm 2017
(Tháng)
1 Nghiệp vụ Kỹ thuật chế biến món ăn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
2 Nghiệp vụKỹ thuật chăm sóc da 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
3 Nghiệp vụ bàn bar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
4 Nghiệp vụ phục vụ phòng khach sạn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
5 Nghiệp vụ lẽ tân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
6 Nghiệp vụ buồng phòng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
7 Khóa đào tạo Quản lý thiết bị trương học 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
8 Nghiệp vụ Quản lý khách sạn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
9 Khóa đào tạo Vật lý trị liệu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
10 Khóa đào tạo Bảo mẫu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
11 Thợ Cấp thoát nước 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
12 Thợ nề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
13 Thợ cơ khí 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
14 Thợ hàn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
15 Thợ cốt pha 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
16 Thợ xây 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
17 Thợ cầu đường 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
18 Thợ điện dân dụng, điện công nghiệp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
19 Thợ sơn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
20 Thợ máy công nghiệp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
21 Thợ tiện 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
22 Thợ mộc 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
23 Thợ Hàn 3G 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
24 Thợ lắp ráp giàn khoan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
25 Thợ Lắp ráp cơ khí 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
26 Thợ Vận hành nồi hơi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
27 Thợ Vận hành trạm trộn bê tông 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
28 Thợ Móc cáp treo hàng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
29 Thợ sửa Điều hòa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
30 Thợ Công nghệ ô tô 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
31 Thợ Xây dựng dân dụng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
32 Thợ Kỹ thuật giao thông 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
33 Thợ Kỹ thuât chống ăn mòn kim loai 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
34 Thợ Kỹ thuật đo đạc 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
35 Thợ Chăm sóc cây kiểng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
36 Thợ Sinh vật cảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
37 Thợ Vệ sinh môi trường 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
38 Thợ Vận hành máy công trình 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
39 Thợ Vận hành máy cuốc 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
40 Thợ Vận hành xe nâng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
41 Thợ Lắp ráp giàn giáo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
42 Thợ Vận hành máy xúc 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
43 Thợ Vận hành máy ủi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
44 Thợ Vận hành máy sàn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
45 Thợ Vận hành máy lu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
46 Thợ Vận hành máy cẩu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
47 Thợ Vận hành cầu trục tháp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
48 Thợ Vận hành xe cơ giới công trình 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
49 Thợ Vận hành cần trục 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
50 Thợ Vận hành máy trộn bê tông 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
51 Thợ vận hành thiết bị nâng hàng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
52  Thợ vận hành nồi hơi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
53 Thợ vận hành máy vận thăng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
54 Thợ Điện dân dụng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
55 Thợ Điện công nghiệp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
56 Thợ sửa chữa, Lắp ráp Điên Tử 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)
57 Thợ kỹ thuật giao thông 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Thường xuyên)

 

2. Khóa huấn luyện An toàn lao động-Vệ sinh lao động theo Thông tư số 27/2013/TT- BLĐTB&XH ngày 18/10/2013 (Cấp chứng chỉ, chứng nhận cho 4 nhóm)
– Nhóm 1: Cán bộ làm công tác quản lý
– Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về công tác an toàn lao động
– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
– Nhóm 4: Người lao động không thuộc trong nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (thông tư 27/2012 ngày 18/10/2013

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

VIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 0914 938 368

BÌNH LUẬN